POČETNA O NAMA PRODAJA KLINIKE FARADEJEV KAVEZ REF. LISTA KONTAKT
 
...
Your partner in medical business for Serbian market.
...
 
 
RODIN DIAGNOSTICS

Osnovan je 2003. godine kao plod dugoročne poslovno-tehničke saradnje između  srpske firme Rodin Diagnostics i holandske firme Rodin Technology, sa prevashodnim ciljem da  na lokalnom tržištu implementira i postavi nove standarde u opremanju savremenom dijagnostičkom opremom.
Rodin Diagnostics je bazirana kao inženjering firma koja je od samog početka imala internacionalni karakter, uključujući široku mrežu odličnih poslovnih kontakata u svetu za nabavku opreme i delova, kao i tehničku podršku i saradnju sa stranim firmama..

 
 
FARADEJEV KAVEZ

U projektima za MRI izuzetno je važno  obezbediti
- instalaciju sistema u prostoriji izolovanoj od bilo kakvih elektromagnetnih smetnji,
(u protivnom dolazi do problema u kvalitetu slike)
-  bezbedan rad sistema bez opasnosti za pacijente i osoblje.

Zbog ovih činjenica Faradejev kavez je važan aspekt planiranja i realizacije projekta za MRI. Osim toga, stručna i brza instalacija kaveza omogućuje ubrzano planiranje daljih aktivnosti u realizaciji projekta MRI...

 
 
KLINIKE

Rodin Diagnostics razvio je potpuno novi koncept na domaćem tržištu u uspostavljanju dijagnostičkih centara i poliklinika u privatnoj praksi.

Sa obzirom na kompleksnost opreme i celog projekta, sagledana je ideja da se koncept projekta zasniva na partnerstvu između :
- Rodin Diagnostics koji obezbeđuje tehničku podršku projekta i
-  doktora  koji obezbeđuju stručnu podršku projekta.

Po ovom principu otvoreno je više centara u regionu...

 
 
PRODAJA I SERVIS

Prodaja  dijagnostičke opreme koncetrisana je uglavnom na Philipsovu dijagnostičku opremu, za koju postoji kompletna podrška u nabavci rezervih delova.

U ponudi je sledeća dijagnostička oprema:
- MRI
- CT
- Rendgeni
- Mamografi
- Ostala dijagnostička oprema

Servis i kompletna tehnička podrška je standardna opcija koja se nudi uz prodaju opreme...

 
...
RODIN DIAGNOSTICS d.o.o.
Alaska 1 - Zemun
11080 Beograd - Srbija
Tel: + 381 11 2697 042
Fax: + 381 11 2600 305
rodindiagnostics@gmail.com
www.rodindiagnostics.com
...
.

RODIN DIAGNOSTICS D.O.O.
© 2013